Biz Kimiz?

Biz Kimiz?Aklınıza ilk olarak  NEDEN ”Sonsuz Gençlik” değil de ”Gençlik Forever” diye bir soru gelir diye önce bunu açıklayalım dedik;

Isparta’da bir kaç fedakar gencin bir araya gelip Kur’an eczanesinden bir tiryak olan Risale-i Nurlar ile İslamiyet’in akıl, kalp ve günlük hayatımıza yerleşmesi ve insanların ahiret inancı konusunda daha da bilinçlenip, dünya ve dünya sonrası hayatta mutluluğu yakalayıp hiç kaybetmemesi emeli ile yola çıkan bir kuruluştur Gençlik Forever…


İmansızlık hastalığının ilacı hükmünde olan Kur’an Tefsiri Risale-i Nur eserlerini okuyup iyileştikten sonra onu başkaları ile de paylaşıp kardeşlerini de iyileşmesini isteyen gençlerin hikayesidir Gençlik Forever.

Öncelikle sayfamızı takip eden ve destek veren bizi yalnız bırakmayan tüm kardeşlerimizden Cenab-ı Hak razı olsun…

Bediüzzaman’ın iki manidar vecizesi ile başlamak istiyoruz.“Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur.”

Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede(insanların içinde olduğu sosyal hayatta) bir çığır açan, eğer kâinattaki kanun-u fıtrata muvafık hareket etmezse; hayırlı işlerde ve terakkide(ilerlemede) muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer.”

Aslında işin özeti burada verilmiş durumda, mesele dikkatleri çekmek ve hakikatleri Hak yolunda maddi ve manevi çıkar olmadan “SANA ZERRE FAYDASI OLMAYAN BİR KİŞİNİN İMANININ KURTULMASI İÇİN “cezbedici şekilde  anlatmak.

Hiç bir şekilde İslamiyet’e ve ruhuna bir ters durum olduğunu düşünmüyoruz, şahsi görüşlerle kanaatler sunuluyor saygımız var. Madem bizim hukuk kitabımız ve mihenk taşımız Kuran, Sünnet ve Risale-i Nur da buna ters bir şey görmedik. İsmin yarı İngilizce yarı Türkçe olması davaya engel olmaz , çünkü Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Frenklerin AHLAKLARINI taklit etmeyin diyor. Zaten amacımız o kötü ahlaktan iman dersleri ile o gençleri kurtarmak. Yabancı dil hizmetleri de olacak inşaallah ve inanın gençler bu isimden çok memnun

Ön yargısız herkesi rahatlıkla çağırabiliyor gençler buraya nasıl ne tip insanlar gelip iman ediyor hakikatleri Allah’ı tanıyorlar ve iman hakikatleri ile SONSUZ HAYATLARINI KURTARIYORLAR, mesele Cenab-ı Hakkın razı olması.

“Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.
Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir.”

Hem bu isim farkındalık oluşturuyor.
Reklam olması ve herkesin konuşması için bu ismi seçtik, hafızalara kazınıyor.

Dua edin ki bir genç daha Allah’ı tanısın, ahiretini kaybetmesin. 

Bir gencin Allah’a olan yakınlığı zerre artsa ve vesile olunsa kurtuluşa sebeptir.
Ders vakti dost düşman ayrımı olmaz diyor.

Neyse gelin de bir çay ısmarlayalım 😊

Gençlik Forever