Kış kendisini iyiden iyiye hissetirmeye başlamıştı . Sultan Muhammed Alparslan Malazgirt zaferinden sonra ;

  • Feth ettiginiz sizindir diyerek.

Komutanlarını Anadoluya hareket etmesini sağladı ve akıncılarını Anadoluyu gönderdi . Atını tekrar Doğuya çeviren Sultan Muhammed Alparslan ,  Buharayı istiyordu . Kale önlerine gelen Sultan Muhammed Alparslan şiddetli bir savaş sonunda Buhara kalesini teslim aldı kalenin kumandanı Yusuf El Harezmi, Ebu’l Feth’in huzuruna çıktı ;

Sultan Muhamed Alparsla’nın huzrunda bulunan Harezmi kuşağında ki zehirli hançeri Sultan Muhammed Alparslan karnına sapladı . Zehir vücudunda dolaşan Sultan Muhammed Alparslan 15 Aralık 1072’de vefat etti .Rahmetle anıyor ve mekanın Cennet olması duasıyla , Anadoluya feth etmeye  gönderdiği komutanları ve akıncıları Anadolu içlerine hatta İstanbul kadar geldiler . İslamın Anadoluda kökleşmesini sağlayan ve sağlam bir kale olmasını sağlayan bu fetihlerdir. Anadoluda kurulan ilk beylikler ;

  • Saltukoğulları:Erzurum ve civarında, Ebu Kasım tarafından kurulan Saltukoğulları, Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.
  • Mengücekoğulları:Mengücekoğulları ismini kurucusu olan Mengücek Gazi’den alır. Erzincan civarında kuruldu .
  • Danişmendoğulları:Tokat, Amasya ve Kayseri sınırlarını kapsayan bölgede, Sivas merkez olmak üzere Gazi Ahmet Bey tarafından kurulmuştur. Haçlı ordularının saldırısına karşı tüm gücüyle direnen Danişmendoğulları, Anadolu’daki ilk medrese olan Yağı Basan Medresesi’ni yapmışlardır. Ayrıca ilk kez para bastıran beylik olması ile de bilinir.
  • Artukoğulları:Artukoğulları ismini kurucularının babasından alır. Artuk Bey’in oğulları bu beyliği kurmuştur. Artukoğulları o kadar gelişmiştir ki kısa zamanda 3 kola ayrılmışlardır. Bunlar; Hasankeyf kolu, Mardin kolu ve Harput koludur. Artukoğulları Türk tarihinde birçok köprü yapmalarıyla bilinir. Bu köprüler Güneydoğu Anadolu Bölgesi topraklarının sınırları içerisindedir. Köprülerden bazıları; Deve geçidi, Haburman, Amarçay ve Hasankeyf’tir. Ayrıca birkaç adet daha Artukoğullarından kalma köprüler bulunur.
  • Çaka Beyliği:İlk Türk denizcisi olan Çaka bey tarafından, İzmir civarında kurulan bu beylik aynı zamanda denizcilik faaliyeti gösteren ilk beyliktir. Türk beylikleri döneminde denizcilik faaliyetinden bahsedildiğinde akla gelen ilk isimdir.
  • Sökmenoğulları:Van gölü çevresinde konumlanmış bir beyliktir.

Bu beylikler Anadoluda İslamın kalesi oluyor ve kökleşiyor ve bu kaleden çıkan alperenler zalime dur demeyi başarıyordu . Küfür tek millettir evet iddiamızı tarihte görüyoruz . Her seferinde  küfür ve orduları Anadoluyu istilaya çalışmış ve o kökleşmiş olan kökleri yerinden sökmeye çalışmış ama her seferinde başarısız olumuştur . Günümüze geldiğimizde köklerini yerinden sökemeyecegini anlayan küfür bu kökleri zehirliyerek çürütmeye çalışıyor ama bundada başarısız olacak inşaallah.

Küfür şunu çok iyi  biliyor İslamın ayakta kalan tek kalesi Anadolu bu kaleyi kuvvetle yıkamayan küfür birçok yola başvuruyor , peki biz ne yapmalıyız . Anadoluyu tekrar kökleri sağlamlaştırıcaz bunu temiz ve berrak bir su olan İslamla suluyarak .

İşte o zaman köke verilen zehir ancak temizlenir ve kök bir daha sökülmemek üzere sağlamlaşır .

Sözlerimi şu ayet-i kerime ile bitirmek istiyorum ;

Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.  (Hucurat Sûresi :10)

 

Kusurumuz olduysa affola , inanıyoruz güzel günler olacak, inanıyorsak başaran, kazanan hep biz oluruz .

Biz İhsan edelim , hep Şen biz olacagız. Ocaklarımızda aşlarımızı paylaşalım güzel günler gelecek inşallahı.

Bir daha ki yazım da görüşmek üzere..

Kaynaklar ;
Savaşçıların Efendisi Alparslan (Ebubekir Subaşı)
Bilgihanem.com
wikipedia.org

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>